Handelsbetingelser Linux-Hus.dk
Keine Abbildung zugeordnet

Salgs- og leveringsbetingelser

Linux-Hus.dk
Sillerup Bjaerge 6
6100 Haderslev
TLF: +4573540824
CVR: DK31453151

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Linux-Hus.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre kan indgå en aftale med Linux-Hus.dk.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Linux-Hus.dk.

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Linux-Hus.dk Linux-Hus.dk’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Linux-Hus.dk sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Linux-Hus.dk er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Linux-Hus.dk ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Linux-Hus.dk’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Linux-Hus.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
3.2  Linux-Hus.dk modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Paypal.
3.3 Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Linux-Hus.dk har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Bindings periode for abonnement – hosting og serviceaftale
5.1 Der er ingen bindings periode på vores hostingaftale, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling.

6. Opsigelse af abonnement – hosting og serviceaftale
6.1 Opsigelse af hostingaftale kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Linux-Hus.dk via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

7. Rettigheder til domæner indkøbt af Linux-Hus.dk
7.1 I nogen tilfælde vil Linux-Hus.dk være nødsaget til at indkøbe domæner på vegne af en kunde, og derfor vil domænet stå i Linux-Hus.dk navn. Kunden har rettighed til til hver en tid at få overdraget domænet. Hvis kunden ønsker dette er Linux-Hus.dk forpligtet til at overdrage domænet.
7.2 I tilfælde af at domænet bliver overdraget til kunden, er det kundens eget ansvar at sørge for at domænet bliver betalt.

8. Registrering og brugeradgang
8.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.
Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.
Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.
Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Linux-Hus.dk samt ændre sit password.

9. Tilpasninger og ændringer
Linux-Hus.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

10. Link
5.1 Når man accepterer et samarbejde med Ravn-Hjemmesider.dk giver man lov til at Ravn-Hjemmesider.dk må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
DESIGNET AF LINUX-HUS.DK

11. Betaling
6.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Linux-Hus.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
6.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

12. Tilbud/Ordrer
7.1 Linux-Hus.dk’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Linux-Hus.dk’s i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Linux-Hus.dk, medmindre Linux-Hus.dk meddeler kunden dette.
7.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Linux-Hus.dk accept.

13. Færdigt produkt
8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Linux-Hus.dk. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Linux-Hus.dk, kan disse ikke senere gøres gældende.

14. Ejendomsret
9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Linux-Hus.dk udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Linux-Hus.dk.

15. Fortrolighed
10.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Linux-Hus.dk erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

16. Kunde- & Privatlivspolitik
16.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med Linux-Hus.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Linux-Hus.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Linux-Hus.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i Linux-Hus.dk er: Steffen Schulze
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Linux-Hus.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
16.2 Cookies
På domains og subdomains, linux-hus.dk, linuxhus.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
16.3 Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på linux-hus.dk, linuxhus.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Linux-Hus.dk’s hjemmeside.

17. Klagemuligheder
17.1 Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu
Ved klage skal vores email adresse angives: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. samt hjemmesiden du har købt varen på.


Om
Kontakt